WYCENA

 

Jesteśmy zdania, że w kontaktach z Klientem najważniejsza jest jasna i zrozumiała informacja. Dlatego też przed przystąpieniem do realizacji zlecenia zawsze dokładnie określamy sposób rozliczenia oraz termin i sposób płatności. W porozumieniu z Tobą ustalamy cenę, dzięki czemu nie musisz się obawiać nieprzyjemnych niespodzianek. Krótko po przesłaniu nam dokumentów do wglądu będziesz wiedział wszystko to, co powinieneś: ile czasu zajmie nam realizacja Twojego zlecenia i jaki będzie jego koszt.